Zeynebiye Kadınlar İlim Havzasında Fıkıh, Akaid ve Ahlak Eğitim Kursları

1

Kadri yüce taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin emir ve tavsiyelerine amel bağlamında, Şam’ın Zeynebiye bölgesinde bulunan kadınlar ilim havzası, kadınlara yönelik fıkıh, akaid ve ahlak eğitim kursları düzenledi.

Bu eğitim kursları onlarca katılımcıyla Fatımetu’z-Zehra kursları unvanıyla düzenlenmiştir.

Bu eğitim kurslarında ayrıca Kur’an-ı Kerim ezberi ve kıraatı, Ehlibeyt (a.s) tarihi eğitimi de verilmiştir.

Zeynebiye kadınlar ilim havzası, Suriye’de Ayetullah Şirazi’ye bağlı faaliyet göstermektedir.