Uluslararası Şiddete Hayır Teşkilatının, Uluslararası Toplumun İnsani Durumunun İyileştirilmesi İçin Dünya Ülkelerine Daveti

middle east

G 20 (Dünyanın 20 ekonomik gücünden oluşan grup) konferansının yapılması eşiğinde, Uluslararası Ayetullah Uzma Şirazi Vakfına bağlı Uluslararası şiddete hayır teşkilatı (Özgür Müslüman) bu konferansta hazır bulunan ülkelerin yetkililerine hitaben bir bildiri yayınlayarak, dünyanın ekonomik güçlerinin, Ortadoğu ülkelerinin siyasi ve iktisadi buhranlarının halli için gereken tedbirleri almakta fikir ve ülkü birliği içinde olmalarını talep etti.

Bu teşkilat mesajında Ortadoğu’nun içler acısı durumuna işaretle şunları hatırlattı: Bölgenin yaşadığı siyasi ve ekonomik buhran, yetkililerin siyasi, sosyal ve iktisadi alanlardaki zayıf tepkilerinden kaynaklanmakta ve bu durum da binlerce sığınmacı ortaya çıkarmaktadır.

Uluslararası şiddete hayır teşkilatı son olarak, Ortadoğu buhranının halline yardım için iktisadi ve siyasi fikir birliğini, dünyanın siyasi ve iktisadi güçlerinin uhdesinde olan bir mesuliyet olarak niteledi.