Tanzanya’da Seyyidü’ş-Şüheda Köyü Temel Atma Merasimi

3

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin Ehlibeyti tanıtma ve Şiileri himaye etme bağlamındaki irşat ve vurgularına binaen ve kendisine bağlı merkezlerden Seyyidü’ş-Şüheda hayır kurumunun himmetiyle, Afrika kıtası ülkesi Tanzanya’da fakir ve mahrumlara en büyük yardım projesi Seyyidü’ş-Şüheda köyü temeli atıldı.

Bütün ahalisi mahrum ve mustazaf Şiiler olan bu köydeki projenin sorumlularından ulaşan haberlere göre, zaruri ihtiaçların giderilmesi, eğitim programları, sağlık kuruluşu yapımı gibi çeşitli programlar Seyyidü’ş-Şüheda hayır kurumu tarafından icra edilecek.