Tanzanya’da Kur’an-ı Kerim Ezber ve Kıraat Yarışması Yapıldı

tanzanya

Tanzanya’da bulunan kültür ve tebliğ erbabının himmeti ve Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin, Ehlibeytin kültürü ve öğretilerini yaymaya yönelik emir ve buyrukları doğrultusunda, Kur’an-ı Kerim ve masumların hadislerinin ezberlenmesi ve kıraatı alanlarında Tanzanya’da yarışma düzenlendi ve bu yarışmaya muhtelif okullardan yüzlerce öğrenci katıldı.

Bu yarışmaya her birinde 250 öğrenci bulunan Seyyidü’ş-Şüheda ve Ehlibeyt (a.s) okullarından 5 ila 13 yaşları arasında öğrenciler katıldı.

Dini, mezhebi, sosyal şahsiyetlerin ve ülkede bulunan Şii merkezlerinin sorumlularının katıldığı kapanış merasiminde Ehlibeyt (a.s) müessesesini müdürü Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şeyh Salman ve Hüccetü’l-İslam Şeyh Abdurrazzak konuşma yapıp müsabakayı düzenleyenlere teşekküe ettiler.