“Suz-i Hüseyni” Kitabı Resul-i Ekrem Kuruluşu Tarafından Kerbela’da Basıldı

سوز حسینی

Hüseyni kültürün toplumda tervici ve halkın Hz. Seyyidü’ş-Şüheda (a.s) hareketiyle tanışması amacıyla, “Suz-i Hüseyni (Hüseyni Yangın)” kitabı, dini ve kültürel Resul-i Ekrem merkezi tarafından, Kerbela şehrinde basıldı.

Bu kitap, kadri yüce taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin, 1434, 1435 ve 1436 hicri kameri yıllarında Muharrem ayı Şam-ı Gariban programlarında yaptığı üç konuşmasını içermekte, 64 sayfa ve on bin adet olarak basılmıştır.