İmam Hasan Askeri (a.s) ın Şehadet Yıldönümü Merasimi İbn-i Fehd Hilli İlim Havzasında Yapıldı

merasim

7 Rebiyülevvel Çarşamba günü Kerbela İbn-i Fehd Hilli İlim havzasında Hz. İmam Hasan Askeri’nin şehadet yıldönümü merasimi yapıldı.

Kerbela ilim havzalarından âlimlerin, talebelerin, kültürel ve dini şahsiyetlerin ve halkın katıldığı bu merasimde Hüccetü’l-İslam Şeyh Zuheyr Esedi bir konuşma yaparak İmamın hayatından kesitler ve asrındaki olayları dile getirdi.

Bu matem mahfili mersiye okunması ve Hz. Mehdi (a.f) in zuhuru için edilen duayla sona erdi.