Hz. Seyyidü’ş-Şüheda (a.s) Teşkilatının Kenya’da Dini ve Hayır Faaliyetleri

kenya

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin buyruk ve direktiflerine amel noktasında, Hz. Seyyidü’ş-Şüheda (a.s) teşkilatı, Afrika ülkesi Kenya’nın Nakuru şehrinde, Hüccetü’l-İslam Şeyh Şubeyr el-Hac başkanlığında, çeşitli dini, kültürel, eğitimsel, sosyal ve hayır programları icra etti.

Sohbet celseleri, Kur’an ve dua okunması, fıkıh, akaid ve ahlak sınıfları tertip etmek, fakir ve yetimlere maddi yardım ve gıda dağıtımı ve ailelerin su ihtiyaçlarının karşılanması için kuyu açmak, bu faaliyetlerin bazılarını teşkil etmektedir.