Hz. Rukayye’nin Mazlumca Şehadeti

rugeyye

Uluslararası Hz. Rukayye günü Sefer ayının beşi, Hz. Seyyidü’ş-Şüheda’nın ciğerparesi, ikinci kevser Hz. Rukayye’nin mazlumca şehadetini Hz. Mehdi’ye (a.f) ve dünya Müslümanlarına Tesliyet arz ederiz.