Hz. Muslim İbn-i Akil’in Şehadeti

muslim

Hüseyni elçi Hz. Muslim İbn-i Akil’in (a.s) mazlumca şehadetini, vaat edilen Hz. Mehdi’ye (a.f) ve Hüseyin matemlilerine tesliyet arz ederiz.

Bütün Şiilerden, Ehlibeyt muhiplerinden, Beytullahi’l-Haram hacılarından ve İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçilerinden (Arefe günü, İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etme günü) istiyoruz ki, beşeriyetin yegâne kurtarıcısı Hz. Mehdi’nin (a.f) zuhuru ve dünyanın mazlum Şiilerinin necatı için ellerini duaya kaldırsınlar.