Hz. İmam Muhammed Taki’nin (a.s) Şehadeti

cevadul eimme

İmamet ve velayet semasının dokuzuncu parlak yıldızı, cevadu’l-eimme Hz. İmam Muhammed Taki’nin (a.s) mazlumca şehadetini, Hz. Bakiyyetullahi’l-A’zam Mehdi Mev’ud’a (a.f) ve dünya Müslümanlarına tesliyet arz ederiz.

Belirtmeliyiz ki, bu münasebetle Cuma günü 30 Zilkade 1437, Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin evinde, sabah saat 11 de (Farsça olarak) ve ikindi saat 18:30 da (Arapça olarak) matem meclisi tertip edilecektir.