Günümüzün Gençlerinden Irak’ın Gelecekteki Şahsiyetlerini Yaratın

B (1)

Zilkade ayının 15 i 1437 Cuma günü, Kerbela Üniversitesi rektörü Münir Hamid el-Sadi ve muavini Dr. Kays el-Selman, Kum’da Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi ile görüştüler.

Kendisi misafirlerine bir takım yol gösterici beyanatlarda bulundu. Ezcümle; Büyük insanlar büyük olarak doğmadılar ve doğduklarında diğer insanlar gibiydiler. Kendileri büyüklük ve azameti kendilerine kazandılar. Büyüklük bir mal değil ki alınıp satılsın; ancak büyüklük yaratılıp oluşturulabilir bir özelliktir.

Allah Kerbela’yı ve toprağını azametli kıldı. Dolayısıyla Kerbela’nın insanları ve bilhusus gençleri de öyle olmalılar. Bu da sizlerin çabalarıyla tahakkuk eder. Öyleyse sizler davranış ve sözlerinizle onları terbiye etmede çaba göstermelisiniz. Kerbela birçok büyük insan yetiştirmiştir ve bugün de öyle olmalıdır. Bu hususta sizlere büyük sorumluluk düşmektedir.