Dini İlimler Talebeler Heyetinin Faaliyetleri Kerbela’da Sona Erdi

payan

Ehlibeytin özel inayetiyle teşkil olmuş dini ilimler talebeleri heyeti, mukaddes Hüseyni erbain ziyareti günlerindeki faaliyetlerine son verdi.

11 gün boyunca Hüseyni ziyaretçilere hizmet veren bu heyet, dini ilimler konusunda uzmanlardan ve talebelerden oluşmaktadır. Bu heyet, kurdukları çadırlarda kültürel, dini, fıkhi ve akaidi konularda hizmet verip, şer’i, itikadi vb. konularda müracaat edenlere cevap veriyordu.