RAHMAN VE RAHİM ALLAH’IN ADIYLA

RAHMAN VE RAHİM ALLAH’IN ADIYLA Hamd Allah’a mahsustur. Selat ve selam yaratılmışların en üstünü Muhammed ve onun pak Ehl-i Beyt’ine; Allah’ın laneti de onların düşmanlarına olsun. Bir müslümanın, en iyi yaşam programı olan İslam’ın buyruklarını tanımadan ve onlarla amel etmeden kendini Müslüman olarak adlandıması yeterli degildir. Çünkü Müslüman olmak;islamın ilerici, üstün kanunlarına ve mutluluk verici, […]

AHİRET

AHİRET İnsanın ölümle yok olmayıp; başka bir yaşam alanına taşındığı ve yapmış olduğu işlerin karşılığını orada gördüğü inancı,bütün semavi dinlerin beyan ettikleri bir inançtır. Din ve mezheplerin,başlangıc(yaratılış) inancı icin davetlerininde ahiret inancı üzere olduğunu söyleyebiliriz. Allah’ın resulleri, bütün ısrarlarıyla bu nokta üzerinde; alemin hayret verici bu yaratılışının boş yere olmadığı ve bu dünyadan ayrılınca yapılan […]

İMAMET

İMAMET   İmam sözlükte, kendisine tabi olanların önünde hareket eden ve dini, siyasi, toplumsal veya bilimsel bir konuda fiili olarak onlara önderlik yapan ve diğerlerininde takip ettiği kimseye denir. İmam kelimesinin anlamının çok geniş olduğu göz önünde bulundurulduğunda Şia inancında; seçimle değil tayin edilişle gercekleşen ilahi bir makamdır. Tıpkı peygamberleri Allah’ın bildirmesi gibi; bu makama […]

NÜBÜVVET

NÜBÜVVET   Bu bahse girmeden önce bir noktanın hatırlatılması zaruridir. İnsanın yaratılışının hedefi nedir? İnsan salt madde olarak ve sadece zevk için mi yaratılmış olup  varlık aleminde hiçbir hedefi yok mudur? İnsan maddi boyutundan başka, maddi boyutu gibi tekamül yolunda  ruh ve maneviyat oluşan  bir boyuta da sahip midir? İslami metinlerde (ayet ve hadisler) insanın […]