Ayetullah Uzma Şirazi’nin “Fıkh Negari” Külliyatı Basıldı

fegh

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin üst seviye fıkıh dersleri ansiklopedisi, “Fıkh Negari” (fıkıh yazımı) unvanıyla, Hüccetü’l-İslam Seyyid Haşim Hatemi ve Ayetullah Şirazi’nin kültürel işler bürosunun himmetiyle, ilim ve fıkıh camiasına değerli bir hizmet olarak sunuldu.

Bu değerli fıkıh ansiklopedisi, Ayetullah Şirazi’nin üst seviye fıkıh derslerinin ses dosyalarının metne dökülüp (Zilkade 1418 den Rebiüssani 1437 ye kadar) içtihat ve taklit, Hums ve Hac konularında basıldığı bir eserdir.

Bu külliyat, 36 ciltte tedvin olmuş, içtihat ve taklit babları 1. Ciltten 11. Cilde kadar 613 celse, Hums, 12. Ciltten 20. Cilde 446 celse ve Hac da 21. Ciltten 36. Cilde 908 celseden teşkil olmuştur.

Belirtmeliyiz ki, bu fıkıh ansiklopedisi, İran ve bazı ülkelerde ilim ehli ve araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.