Ayetullah Uzma Şirazi Büro Müdürü, Basra Şehri Aşiretler Konferansına Katıldı

eşayir-i basra

Irak’ın Basra şehri aşiret ve kabileler konferansı, “Aşura” müessesesinin himmetiyle, Basra şehdinin Şattülarap bölgesinde düzenlendi.

Kabilelerin ilişkilerinin düzeltilmesi, aşiretlerin yakınlaşıp yardımlaşmaları hedefi, bu konferansın düzenlenmesinin eksenini teşkil ediyordu.

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin Basra şehri büro müdürü Hüccetü’l-İslam Şeyh Nezar el-Hasan bu konferansa katıldı ve konferansın konusuyla ilgili konuşmasını yaptıktan sonra, bazı kabile ve aşiret büyükleriyle mülakatlar gerçekleştirdi.