Ayetullah Şirazi’nin Evinde Muharrem’in 12. Günü

12-gun

Hüseyni matem meclislerinin devamında, Şiilerin değerli taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin evi, Hüseyni matemin 12. Günü matem mahfiline şahit oldu.

Ayetullah Şirazi’nin, ulemanın, üstatların ve ezadar müminlerin katıldığı bu yas çadırında, meşhur hatipler Hüccetü’l-İslam Tebesi, Mahmudi, Sultani ve Tehrani, Hz. Seyyidü’ş-Şüheda’nın fazilet ve menkıbelerini, Kerbela sahrasındaki musibetlerini beyan ettiler. Meclisin sonunda, Eba Abdullahi’l-Hüseyin (a.s) ın, ehlibeytinin ve yaranının kanlarının intikamcısı olan Hz. Mehdi’nin (a.f) zuhurunun tezliği, Şiiler ve dünya Müslümanlarının musibet ve giriftarlıklardan kurtulmaları, Allah-u Tebareke ve Teâla’dan niyaz edildi.

Belirtmeliyiz ki bu yas merasimleri 13 Muharrem’e kadar sabah ve akşam olmak üzere yapılacak ve uluslararsı Merceiyet uydu kanalından yayınlanacaktır.