Ayetullah Şirazi’nin Evinde Muharrem’in 10. Günü Aşura Merasimi

10-gun

Hüseyni matem meclislerinin devamında, Şiilerin değerli taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin evi, 1438 hicri kameri Hüseyni Aşura’da, o hazretin matem mahfiline şahit oldu.

Ayetullah Şirazi’nin, ulemanın, üstatların ve ezadar müminlerin katıldığı bu yas çadırında, meşhur hatipler Hüccetü’l-İslam Hoşfehm, Tekyei, Baki ve Sultani, Hz. Seyyidü’ş-Şüheda’nın fazilet ve menkıbelerini, Kerbela sahrasındaki musibetlerini beyan ettiler. Meclisin sonunda, Eba Abdullahi’l-Hüseyin (a.s) ın, ehlibeytinin ve yaranının kanlarının intikamcısı olan Hz. Mehdi’nin (a.f) zuhurunun tezliği, Şiiler ve dünya Müslümanlarının musibet ve giriftarlıklardan kurtulmaları, Allah-u Tebareke ve Teâla’dan niyaz edildi.

Belirtmeliyiz ki bu yas merasimleri 13 Muharrem’e kadar sabah ve akşam olmak üzere yapılacak ve uluslararsı Merceiyet uydu kanalından yayınlanacaktır.