Ayetullah Şirazi’nin Evinde Hz. Fatıma (s.a) Şehadet Yas Çadırı

ıod

Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin evi, Hz. Fatıme-i Zehra’nın şehadeti dolayısıyla bugün üçüncü yapılan yas merasimi ve Emirel Müminin Ali’nin gurbet günlerinde mateme gark oldu.

Bu merasimde Hüccetül İslam Tabesi, Ruhani ve Resuli konuşma yapıp o hazretin makamı, marifeti ve isimlerinin şerhi, faziletleri ve Ğerra hutbesi hakkında beyanatta bulundular. Daha sonra meddahlar o hazrete ağıtlar yaktılar.

Ulema, talebeler ve ezadarların katıldığı bu merasim, okunan mersiye ve edilen dualarla sona erdi.