Ayetullah Şirazi’nin Büyük Nebevi Yas Merasimindeki Beyanatından Seçmeler

28-sefer-konusma

Kur’an-ı Kerim, İslam Peygamber’inin (s.a.a) hakkında “Allah onun vesilesiyle halkı zulüm ve mahdudiyetlerden kurtardı” anlamında ayet buyurmuştur. Dolayısıyla varlığımız, varlık bereketiyle özgürlük ve emniyet örneğidir.

Bütün müminlere özellikle gençlere, tahriften münezzeh kaynakları mütalaa etmelerini tavsiye ederim. Bu vesileyle şu hakikate ulaşırlar ki, Peygamber-i Ekrem’in eşsiz şahsiyeti, töhmet ve karalamalara maruz kalmıştır. Onun için bu alanda kapsamlı bir tahkik yapılmalı ki, halk hakikatle aşina olsun.

Mümin ve gayretli fertlerin çabalarıyla, İslami şefkat ve rahmet herkese aşikâr olmalı. İslam mektebinden uzak kalanlar, zulüm ve kısıtlamalara muhalif gerçek İslam ile aşina oldukları zaman, bu ilahi dine hayran kalacaktırlar.

Bugün Peygamber adıyla ve İslami sembollerle dünyada cinayetler işliyorlar ve dinin rahmet çehresini karalıyorlar. Öyleyse her kesimden insana el ele vererek, İslam’a ve Peygambere yapılan bu aşikâr zulme son vermek farzdır.

Günümüz dünyası, İslam Peygamber’inin hayır dolu gidişatından uzak yaşıyor; bugün o Hazret her zamankinden daha mazlumdur; çünkü onun gerçek çehresini âleme tanıtmak mümkün ama eskiden bu imkân yoktu.

Peygamber (s.a.a) siyaset, savaş, yönetim gibi metotların temelini ahlak üzerine bina etmişti ve ahlak ölçüsüyle ilerliyordu.

Makam sahibi Müslümanların tarih boyunca yaptıkları gayri İslami hareketler, Resulullah’a itham olarak geri dönmüştür. Dolayısıyla herkese gücü ölçüsünce bu ilahi şahsiyeti savunmak farzdır.

Hüseyni erbain ziyaretinin düzenlenmesi hakkında, her ne şekilde olursa olsun bu konuda pay sahibi olan müminlere teşekkür etmeyi bir borç bildiğimi söylemeliyim. Bu müminler bilmelidirler ki, İmam Hüseyin’in ilahi şiarları günbegün daha da ileri gidecektir. Benim tavsiyem geçmişten daha fazla bu kurtuluş gemisine el atmaları ve bu yolda hiçbir çabadan çekinmemeleridir.

Dünyanın her yerindeki müminler bugünden itibaren, gelecek yılki erbainin önündeki engelleri kaldırmak adına himmetlerini ortaya koymalılar. Bunun için sorumlu kuruluşlarla konuşmalılar; böylece dünyanın her yerinden bu ziyarete gelmek mümkün olmalıdır.

İmam Hüseyin’i ziyaret, bütün dünyada bir istisnaya dönmeli ve bu da ona sevgi besleyenlerin himmetlerine muhtaçtır.