Ayetulla Uzma Şirazi’nin Üst Düzey Fıkıh Dersleri 22 Ekim Cumartesi Başlıyor

haric

Dünya Şiilerinin kadri yüce taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin üst düzey fıkıh dersi, şehitler serveri Hz. Eba Abdullahi’l-Hüseyin (a.s) ın hüzün, matem ve şehadet günlerinden yedinci günün geçmesinin ardından, 22 Ekim cumartesi günü saat 09:15 de Kum İmam Zeynu’l-Abidin camiinde başlıyor. İlim havzaları talebe ve alimleri, belirtilen tarihten itibaren bu ilmi mahfilden istifade edebilirler.