20 Rebiüssani; İngilizlerin Şirazi Hanedanı Karşısındaki İkinci Ağır Yenilgisinin Yıldönümü

20 ربیع الثانی

Bir asır önce böyle bir gün yani 20 Rebiüssani 1338 hicri kameri, Ayetullah Uzma Mirza Şeyh Muhammed Taki Şirazi’nin (Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin babasının dayısı) fetvası, zalim yaşlı İngiliz sömürgesinin derin temellerini sarstı.

İngiliz sömürgecileri, nefret uyandıran hile ve desiselerle, aldatıcı siyasetlerle, bilinçli ve mücadeleci Irak milletini kandırıp, özgürlük ve seçim adı altında Irak halkının siyasi kaderine etki etmek istiyorlardı. Bu yüzden İngiliz sömürüsü Irak’ı abat edip milletine yardımcı olmak ve refahını yükseltmek istediklerini ilan ediyordu.

Ayetullah Uzma Mirza Şeyh Muhammed Taki Şirazi, bu kandırmacayla mücadele için sömürgecilerle mücadeleye soyundu ve o kısa ama sarsıcı fetvasını verdi; “Hiçbir Müslümana, gayri Müslim birini, Müslümanlara hükümet etmek üzere seçmesi caiz değildir.”