Irak’taki Kutsal Mekânların Savunucusu İki Şehit Cenazesi Teşyi Edildi

Irak İslami Emel Teşkilatına bağlı 9. Tugay Ensaru’l-Hüseyin taburu, iki şehidini Kerbela’da teşyi etti. Bu iki şehit, Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin, Irak’ın kutsal yerlerini savunmaya dair fetvasına lebbeyk diyerek Samarra çevresinde şehadete erdi. Irak İslami Emel Teşkilatına bağlı Ensaru’l-Hüseyin taburu, Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin, Irak’ın kutsal yerlerini savunmaya dair fetvasının ardından […]

Ayetullah Uzma Şirazi’nin Evinde Hz. Ali b. Musa Rıza (a.s) ın Şehadet Merasimi

Şia dünyasının büyük taklit mercii Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin evi, 30 Kasım Çarşamba günü Hz. Ali b. Musa Rıza (a.s) ın şehadeti münasebetiyle mateme büründü. Bu matem mahfilinde Hüccetü’l-İslam Kasımzade, Tehrani ve Hairi Kazvini İmam Rıza (a.s) ın fazilet ve menkıbeleriyle, Ehlibeytin mazlumiyetiyle ilgili konuşmalar yaptılar ve ardından yasa büründüler. Çeşitli kesimlerden insanların […]

Ayetullah Şirazi’nin Büyük Nebevi Yas Merasimindeki Beyanatından Seçmeler

Kur’an-ı Kerim, İslam Peygamber’inin (s.a.a) hakkında “Allah onun vesilesiyle halkı zulüm ve mahdudiyetlerden kurtardı” anlamında ayet buyurmuştur. Dolayısıyla varlığımız, varlık bereketiyle özgürlük ve emniyet örneğidir. Bütün müminlere özellikle gençlere, tahriften münezzeh kaynakları mütalaa etmelerini tavsiye ederim. Bu vesileyle şu hakikate ulaşırlar ki, Peygamber-i Ekrem’in eşsiz şahsiyeti, töhmet ve karalamalara maruz kalmıştır. Onun için bu alanda […]

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) in Şehadeti

28 Kasım Pazartesi günü, Hz. Hatemu’l-Enbiya Muhammed Mustafa (s.a.a) in mazlumca şehadeti yıldönümü münasebetiyle, Ayetullah Uzma Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi’nin evi mateme gark oldu. Bir grup ulemanın, halkın ve Hz. Masume ziyaretçilerinin katıldığı bu merasimde konuşmacılar, o hazretin faziletlerine ve şehadetinin tarihi nüktelerine değindiler. Merasimin sonunda matemli müminler yas tutarak ağladılar ve İmam-ı Zaman’ın zuhuru […]